TŘICET SEDM RUKOUBRANÍ DŽINAPUTRŮ

€ 11.05
Lieferung in 7-14 Tagen
-
+
Kurzbeschreibung des Verlags:

Třicet sedm rukoubraní Džinaputrů je mimořádný text, který po staletí
ovlivňoval mnoho generací praktikujících. Patří k velmi oblíbeným zdrojům
inspirace a poučení o Dharmě, a tato jeho oblíbenost překračuje hranice
jednotlivých tradic tibetského buddhismu: až do současnosti je ve všech
velikých tradicích hojně vykládán a komentován.
Džinaputra je „Potomek Vítězných“, tj. Buddhů; je to jiné označení pro
Bódhisatvu. Rukoubraní (tib. laklen) znamená „braní do vlastních rukou“,
uchopování, osvojování si, jednoduše řečeno cvičení. Báseň v několika verších
shrnuje celou esenci cvičení Bódhisatvů, cestu postupného rozvíjení mysli.
Kdo má uši ke slyšení a nemá už předem hotový názor, jenž je třeba ve
skutečnosti spíše předsudkem, si při studiu tohoto textu a jemu podobných
možná uvědomí a potvrdí, že tzv. Hínajána (Malý Vůz) a Mahájána (Velký
Vůz) vlastně nejsou žádné vzájemně se vylučující a soupeřící ideologie,
ale naopak stupně jediné cesty, první logicky vedoucí k druhému a druhý
nemyslitelný bez předchozího zvládnutí stupně prvního. A je-li člověk ještě
vnímavější a ještě méně zdogmatizován, možná mu neujde, nakolik některé
z těchto veršů jakoby přesně a výstižně vyjadřovaly postoje, které evropské
kulturní tradici nemusí být vůbec cizí, právě naopak: možná jsou samou
nejhlubší podstatou toho, co bychom nejspíš označili za křesťanské ctnosti.
Ale to ať laskavý a nepředpojatý čtenář posoudí sám.
Autor díla, Džinaputra Thokme Sangpo (1295-1369) byl proslulý mistr,
opat, autor, učenec a dovršený meditující. Byl živým ztělesněním všeho, co
je v našem textu popsáno.

weiterlesen
Produktdetails
Mehr Informationen
ISBN 9782889250653
Sprache Tschechisch
Erscheinungsdatum 01.05.2019
Umfang 52 Seiten
Genre Philosophie/Östliche Philosophie
Format Taschenbuch
Verlag Edition Rabten
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:
Marina F. Bykova, Michael N. Forster, Lina Steiner
€ 175,99
Anke Graneß, Edwin Etieyibo, Franz Gmainer-Pranzl
€ 82,49
* Confucius
€ 17,80
* Confucius
€ 10,40
Yogi Vitthalananda
€ 27,80
Jobst Koss, Dorothee Koss-Gehlen
€ 22,70