Gesellschaftliche und familiäre Ereignisse in Europa

Társadalmi És családi èlményeink Európában
€ 12.4
Lieferbar in 14 Tagen
-
+
Kurzbeschreibung des Verlags:

Das Buch enthält eine Familiengeschichte, in Europa beginnend in den Jahren 1830 bis heute.
Der Autor präsentiert den Kampf der Vorfahren, Gründer des Heimatortes Rittberg im Banat.
Die historischen Veränderungen nach dem ersten und dem zweiten Weltkrieg verursachten menschliche und materielle Verluste während der sowjetischen Besatzung die brutaler Enteignungen, die Verfolgung der Kirchen und des Klerus. Die Machtentfaltung der Kommunisten gingen bis zur Deportation der Rumäniendeutschen zur Zwangsarbeit nach Sibirien-Sowjetunion. Kinder von Reichen waren nur zu den obligatorischen sieben Klassen zugelassen, während Gymnasium und Hochschulen nur den Kindern von Arbeitern und Bauern zugänglich waren. Der Autor stellt seinen Studiengang, die Schwierigkeiten, und die Verfolgung, die damit in Verbindung standen, seine Leistungen sowie das Bemühen, in die wissenschaftliche Forschung zu gelangen. Erstellt die Erfolge als technischer Leiter des Forschungszentrums der Universität und seine Erfindungen in diesem Buch dar. Der Autor beschrieb den Umzug seiner Familie teilweise nach Ungarn und teilweise nach Deutschland, die Integration und Leistungen in wissenschaftlichen Tätigkeit, Erfindungen, die Mitgliedschaft und Tätigkeit an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, und das Vereins Deutscher Ingenieure. Für die Lehr- und Forschungstätigkeit wurde im Jahr 2015 für den Nobelpreis vorgeschlagen. Die Erfindungen sind in Deutschland in Bücher niedergeschrieben und stehen für Interessenten zur Verfügung.
A könyv tartalmaza egy családtörténetét Európában, az 1830. évtől napjainkig. A szerző bemutatja Őseik harcát, áttelepülését Tiszanagyrévről Bánságba, a Rittberg-Végvár újhaza felépítésében. Az első világháború utáni történelmi átalakulásokat. A második világháburú után történt emberi és anyagi veszteségeket, a szovjet kommunista megszálás idején végrehajtott kisajátításokat, az egyházak üldözéset. A németajkú lakosok elhurcolását Szibériába kényszermunkára. Az iskolákban a vagyonosok gyermekei csak 7 osztályt végezhettek, a gymnáziumokban és egyetemeken csak a munkás- paraszt szülők gyermekei tanúlhattak. A szerző bemutatja nehézségeit, üldözését, hat évi eltiltását a továbbtanulástól, később elért eredményeit, családalapítását, törekvéseit a tudományos kutatásba jutásért. Az egyetemi kutató központ műszaki vezetőjeként elért sikereit, találmányait. A romániai politikai és gazdasági helyzet romlása miat családja Magyarországra és Németországba való áttelepülését, németországi beilleszkedési nehézségeket, sikereket. Hogyan segítet az Isten, ismerősök és ismeretlenek által és még akik rosszat tettek az is jórafordult. A tudományban elért eredményeit, találmányait, a Magyar Tudományos Akadémiai tagságát, Diplomáit, a Magyar Professzorok Világtanácsában, és a Német Mérnökök Egyesületében való tagságát, találmányait, melyeket a Temesvár-i Műszaki Egyetemen románnyelven és Németországban németnyelven, könyvekben elérhetővé tet. Oktatói és kutatói eredményeiért a Temesvár-i Műszaki Egyetem 2015 ben Nobeldíjra javasolta. Bemutatja családi élményeiket othónaikban és kertükben.Vallási és kulturális életüket.

weiterlesen
Produktdetails
Mehr Informationen
ISBN 9783744824095
Erscheinungsdatum 21.06.2017
Umfang 116 Seiten
Genre Sachbücher/Politik, Gesellschaft, Wirtschaft/Biographien, Autobiographien
Format Taschenbuch
Verlag BoD – Books on Demand