Gezinsvragenlijst (GVL) handleiding

€ 90.23
Lieferbar in 25 Tagen
-
+
Kurzbeschreibung des Verlags:


Handleiding bij de Gezinsvragenlijst (GVL), dit meet de kwaliteit van gezins- en opvoedomstandigheden van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.
 
Voor wie
De GVL wordt ingevuld door de ouders of opvoeders van het kind, of door personen die het kind en het gezin goed kennen. Maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners kunnen de uitslagen van de test gebruiken ter taxatie van de gezins– en opvoedingssituatie van kinderen en gezinnen. Testuitslagen mogen echter alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch geschoolde personen. Toepasbaar in jeugdzorg, Jeugd GGZ en (speciaal) onderwijs
 
Omschrijving
Meet: de kwaliteit van gezins,- en opvoedingsomstandigheden Leeftijdsbereik: gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar Afnameduur: circa 30 minuten Toepasbaar in: jeugdzorg, Jeugd GGZ en (speciaal) onderwijs Kwalificatieniveau: 2 (psychodiagnostische scholing vereist) Doel van de test De GVL is ontworpen om de kwaliteit van gezins,- en opvoedingsomstandigheden van kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 18 jaar te bepalen. Inmiddels is bekend dat gezinsomstandigheden grote invloed hebben op de gedrags,- en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer zich in een gezin problemen voordoen kan dit de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen ernstig verstoren. In de jeugdzorg is men er bovendien van doordrongen dat het behandelen van alleen de jeugdige niet voldoende is, maar dat voor een goede behandeling ook aandacht voor het gezin noodzakelijk is. Bestaande gezinsvragenlijsten screenen de opvoedingsinvloed van het gezin doorgaans alleen via de ouder-kind relatie. Het gezin bestaat echter uit meerdere relaties: ook de relatie tussen de ouders onderling en tussen het gezin en haar omgeving zijn onderdeel van het gezinssysteem. Voor het juist in kaart brengen van gezinsfunctioneren dient van al deze relaties te worden uitgegaan. De Gezinsvragenlijst omvat de meervoudige gezinsrelaties en screent zowel het opvoedgedrag van de ouders als het functioneren van het gezin als geheel. Afname van de GVL brengt aan het licht waar het gezin eventueel tekort schiet, wat de risico's zijn op problematisch gedrag bij een kind en waar de mogelijke oorzaken liggen van reeds in het gezin opgetreden problemen. Daarbij verschaft afname van de GVL in die mate inzicht in het gezinsfunctioneren dat er aanknopingspunten zichtbaar worden voor interventies. Toepassingsmogelijkheden Screening: voor het screenen van het gezinsfunctioneren en het opsporen van risicovolle pedagogische en gezinsomstandigheden bij gezinnen met schoolgaande kinderen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Periodieke afname kan het beloop van risicovolle gezins,- en opvoedingsomstandigheden in beeld brengen. Uitslagen van de GVL kunnen de grondslag vormen voor verwijzing naar de jeugdzorg. Diagnose: in de (jeugd)zorg voor het verschaffen van aanknopingspunten met betrekking tot gezinsinterventies. Het instrument kan worden gebruikt om de aard en de ernst van eventuele problemen in de gezins,- en opvoedingssituatie te bepalen. Behandeling: voor het evalueren van de voortgang en de effectiviteit van (gezins)interventies. GVL scores kunnen dienen als maat om de effectiviteit van de interventies te bepalen en de vraag beantwoorden of de behandeling van de problematische opvoedingssituatie moet worden bijgesteld. Wat meet de GVL? De GVL screent de relaties tussen de ouders en het kind, tussen de ouders onderling en tussen het gezin en haar omgeving. Daarnaast kan via afname van de GVL de context worden gescreend waarbinnen deze relaties zich afspelen: de organisatie van het gezin en de gezinsstructuur. De GVL bestaat uit de volgende vijf basisschalen die samen het totale gezinsfunctioneren vertegenwoordigen: responsiviteit (de opvoedingsrelatie van de ouders met het kind) communicatie (de communicatie van de ouders met het kind) organisatie (de gezinscontext waarbinnen de gezinsrelaties plaatsvinden) partnerrelatie (de onderlinge relatie tussen de ouders) sociaal netwerk (de relaties van het gezin met de omgeving) Voor wie? De GVL wordt ingevuld door de ouders of opvoeders van het kind, of door personen die het kind en het gezin goed kennen. Maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners kunnen de uitslagen van de test gebruiken ter taxatie van de gezins,- en opvoedingssituatie van kinderen en gezinnen. Testuitslagen mogen echter alleen worden geinterpreteerd door psychodiagnostisch geschoolde personen. Afname en scoring De GVL bestaat uit 45 vragen. De afname duurt circa 30 minuten. Het invullen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden. U kunt de GVL ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb. Heeft u een testwebaccount? Log dan in via www.testweb.bsl.nl Heeft u nog geen testwebaccount? Vraag een account aan via de Technische Helpdesk van BSL: onlineklantenservice@bsl.nl of (030) 638 37 35. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de GVL Handleiding beschikt. Normgegevens Interpretatie van de scores vindt plaats door de scores van individuele respondenten te vergelijken met de bij de schalen behorende normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt: Algemene bevolking Klinische gezinnen De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in: Geen aanwijzingen voor problematisch functioneren Aanwijzingen voor problematisch functioneren. Het risico op gedrags,- en emotionele stoornissen bij het kind is vergroot. Er is aandacht van professionele pedagogische hulpverlening nodig. Duidelijke aanwijzingen voor problematisch functioneren. Het risico op gedrags,- en emotionele stoornissen bij het kind is verhoogd. Er is duidelijk aandacht nodig van professionele pedagogische hulpverlening. Aanzienlijke aanwijzingen voor problematisch functioneren. Het risico op gedrags,- en emotionele stoornissen bij het kind is sterk verhoogd en er is beslist aandacht nodig van de professionele pedagogische hulpverlening. Cotan beoordeling I. Uitgangspunten bij de testconstructie: goed IIa. Kwaliteit van het testmateriaal: goed IIb. Kwaliteit van de handleiding: goed III. Normen: goed IV. Betrouwbaarheid: goed Va. Begripsvaliditeit: goed Vb. Criteriumvaliditeit: goed

weiterlesen
Produktdetails
Mehr Informationen
ISBN 9789031353149
Sprache Niederländisch
Ausgabe 2009
Erscheinungsdatum 08.10.2008
Umfang 67 Seiten
Genre Pädagogik/Bildungswesen
Format Taschenbuch
Verlag Bohn Stafleu van Loghum